LIFE COACH UDDANNELSE

Coach & Psykoterapeut Skolens tværfaglige uddannelse inkluderer undervisning i de psykologiske mekanismer, som kan motivere eller forhindre personlig udvikling, og disses oprindelse i vores medfødte emotionelle biologi. Dette er viden, som det er helt afgørende, at en life coach tilegner sig, for at kunne støtte en fokusperson til relevante mål og varige resultater. Det indebærer bl.a. undervisning og træning i biopsykologisk analyse, som er et unikt redskab til life coaching.


Her kan du læse mere om Coach & Psykoterapeut Skolens 4-årige uddannelse, som kvalificerer arbejde med udvikling af såvel erhvervsmæssige som personlige kompetencer, både som ansat i en virksomhed med mentor og coaching opgaver, og som selvstændig i eget firma eller egen praksis.

Uddannelsen kvalificerer til at arbejde med både arbejds- og privatpersonen, med såvel det rationelle som det emotionelle, samt med både coaching og psykoterapeutiske værktøjer.Coach & Psykoterapeut Skolen
Øster Farimagsgade 73 • 2100 København Ø
Tlf.: 3543 2500 - Bank reg.nr. 4440 kontonr. 4440287131
E-mail: info@psykoterapeutskolen.dk

 

Copyright: Coach & Psykoterapeut Skolen 2013